toestemmingsformulier electronische uitwisseling medische gegevens

 

Geef uw zorgverlener toestemming voor het delen van uw medische gegevens in de regio Duin- en Bollenstreek

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt zo maar in de spreekkamer van een andere arts, een onbekende apotheek of bij de dokterspost terecht komen. Om zo goed mogelijk te kunnen handelen, wil de zorgverlener dan snel en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens inzien.

Regionale uitwisseling

In de Duin- en Bollenstreek bestaat al langere tijd een uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen en dokterspost enerzijds en apotheken en dienstapotheek anderzijds. Deze regeling is destijds tot stand gekomen op grond van het feit dat er sprake is van een waarneemsituatie. De meeste patiënten vinden dit heel vanzelfsprekend.

Volgens de nieuwe wetgeving is uitwisseling van gegevens echter nog alleen maar toegestaan als patiënten uitdrukkelijk toestemming geven aan hun huisarts en/of apotheek voor het beschikbaar stellen van medische informatie aan andere zorgverleners.

Goed beveiligd

De informatie-uitwisseling gaat over een goed beveiligd netwerk, waarbij alleen huisartsen en apotheken uw medische gegevens kunnen inzien. In de toekomst mogelijk ook de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis. Ook blijft de uitwisseling beperkt tot de Duin- en Bollenstreek. Het is dus geen landelijke uitwisseling. De waarnemend zorgverlener ziet uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de behandeling. Vanzelfsprekend mogen andere zorgverleners de informatie alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. Hiervoor gelden strikte regels.

Toestemming

Als u toestemming geeft wordt dat vastgelegd bij uw huisarts en uw apotheek. De gegevens zijn dan beschikbaar voor andere zorgverleners. U kunt de toestemming altijd weer intrekken.

Als u geen toestemming geeft kunnen andere artsen en apotheken uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

U kunt uw toestemming geven bij uw huisarts en/of apotheek, maar ook via internet:

www.ikgeeftoestemming.nl

Voor meer informatie zijn brochures en folders beschikbaar. U kunt ook kijken op de website www.vzvz.nl

U kunt ook een toestemmingsformulier “Elektronische uitwisseling van medische gegevens” ophalen en ingevuld weer inleveren bij de assistente.

download toestemmingsformulier