NPA kwaliteiscertificering wederom behaald

nhg geaccrediteerde praktijk

 

Voor het vijfde opeenvolgende jaar is er aan onze praktijk het NPA kwaliteitscertificaat toegekend.

Met  het behalen van deze certificering voldoet onze praktijk aan alle voorwaarden die gesteld worden aan een moderne praktijkvoering.

Bij de toekenning van deze cerificering is onder ander gekeken naar: hygiene, medicatiebeleid, bereikbaarheid, infectie preventie en de bestaande klachten regeling.

Tevens is de praktijk hiermee wederom erkend als opleidingspraktijk voor huisartsen- in opleiding.

 

Wij werken volgens het kwaliteitsregister 2018-2019

 

Als volledig team hebben wij wederom een prestatie geleverd waar wij trots op zijn.


22-08-2018